مدیریت و اجرای طرح های عمرانی و آبادانی

چهارشنبه, 01 تیر 1401, 1 سال پیش
  • عمران
  • آبادانی
  • نور
  • ساختمان

در نخستین روزهای سال 1377 تفکر همسو و اندیشه همگام سازی توانمندیها در برون رفت از بی تفاوتی در مقابل نیازهای شهرمان ببارنشست و فرزندانی در این رهگذر بپا خواستند تا در تحولات رو به رشد عمرانی، اقتصادی و فرهنگی ادای دین نمایند و شکل گیری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نور اولین محصول این پدیده بالنده بود و امروز پس از گذشت حدود 24 سال از پایه گذاری شرکت شاهد تحولات خوبی هستیم که مسلماً این اول راه است و تا هنگامیکه همراهی وجود دارد طی طریق ادامه می‌یابد و امید است توفیقات الهی ما را به هدفی رهنمون سازد که مورد رضایت خداوند و خشنودی سهامداران باشد .

نظرات(0)