شرکت های زیرمجموعه

چرا
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور؟

در نخستین روزهای سال 1377 تفکر همسو و اندیشه همگام سازی توانمندیها در برون رفت از بی تفاوتی در مقابل نیازهای شهرمان به بار نشست و فرزندانی در این رهگذر بپا خواستند تا در تحولات رو به رشد عمرانی، اقتصادی و فرهنگی ادای دین نمایند و شکل گیری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نور اولین محصول این پدیده بالنده بود و امروز پس از گذشت حدود 24 سال از پایه گذاری شرکت شاهد تحولات خوبی هستیم که مسلماً این اول راه است و تا هنگامی که همراهی وجود دارد طی طریق ادامه می‌یابد و امید است توفیقات الهی ما را به هدفی رهنمون سازد که مورد رضایت خداوند و خشنودی سهامداران باشد. به منظور فعالیت در حوزه های تخصصی مذکور و حمایت از دارایی های با ارزش سهامداران و ایجاد هم افزایی بنگاه های تجاری و اقتصادی، شرکت نور در طول سال های فعالیت خود، اقدام به ایجاد و مدیریت گروهی از شرکتها همچون شرکت امواج گستر سپاهان، شرکت بتن آماده نور و شرکت سهامی پرتو آوران مهر کرده و اقدامات گسترده خود را در سطح شهرستان نجف آباد و حومه آن آغاز نموده است. روند تشکیل شرکتهای تخصصی، متناسب با نیاز در آینده ادامه خواهد داشت.

پروژه های انجام شدهپروژه های درحال انجام

آخرین مطالب و اخبار

خدماتی که ما انجام می دهیم