آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

سه شنبه, 21 تیر 1401, 1 سال پیش
  • مجمع
  • عادی
  • سالیانه
  • سود
  • زیان
  • 1400الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شرکتهای حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت9:00 روز جمعه مورخ 1401/04/24در استان اصفهان، شهر  نجف آباد، خیابان شریعتی، خیابان مطهری، جنب فرمانداری، حسینیه اعظم نجف آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 


ب– دستور جلسه:

قرائت گزارش هیئت‌ مدیره و بازرسان شرکت در سال 1400

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی سال 1400 

 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار شرکت

سایر موارد

 
     

 

 

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت توسعه و عمران نور نجف آباد

 

نظرات(0)