بلاگ

سه شنبه, 17 خرداد 1401, 1 سال پیش
  • خدمات فنی
  • مهندسی

ارائه کلیه خدمات فنی، عملیاتی، مهندسی، طراحی و اجرای

  • شرکت های زیر مجموعه
چهارشنبه, 01 تیر 1401, 1 سال پیش
  • صنایع غذایی پدیده نور مبین
  • نجف آباد

فرآوری حجیم شده بر پایه ذرت ، برنج و غلات

  • شرکت های زیر مجموعه